در نشست با معاون رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور مطرح شد

 

درخواست اعتبار برای طرح‌های آب‌رسانی استان کرمان

در جلسه‌ای با حضور دکتر عدل معاون رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان و جمعی از مدیران استان، درخواست اعتبار برای طرح‌های آب‌رسانی استان کرمان مطرح گردید.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمان، در جلسه‌ای با حضور دکتر حمیدرضا عدل معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه‌وبودجه کشور، مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان، رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و طاهری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، درخواست اعتبار برای طرح‌های آب‌رسانی استان کرمان مورد تأکید قرار گرفت.

در این جلسه اعتبار طرح‌های آب‌رسانی و بحران آب این استان موردبررسی قرار گرفت و همچنین درخواست اعتبار جهت اجرای طرح‌ها مطرح گردید.

منبع خبر: http://krrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1586

دیدگاه کاربران