بازدید مهندس پور احمد سرپرست شرکت آب منطقه ای ایلام از سد شهدای ایلام (گلال )

 

بازدید مهندس پور احمد سرپرست شرکت آب منطقه ای ایلام از سد شهدای ایلام (گلال )

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای ایلام در مورخ 97/02/30 جناب آقای مهندس پور احمد سر پرست شرکت آب منطقه ای ایلام به منظور بر رسی و پایش روند عملیات اجرایی سد مخزنی شهدای ایلام(گلال) بازدیدی از سد مذکور داشتند.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای ایلام در  مورخ 97/02/30 جناب آقای مهندس پور احمد سرپرست شرکت آب منطقه ای ایلام به منظور بررسی و پایش روند عملیات اجرایی سد مخزنی شهدای ایلام(گلال) بازدیدی از سد مذکور داشتند طی این بازدید سر پرست شرکت آب منطقه ای ایلام ضمن ابراز نگرانی از تعطیلی برخی از جبهه های کاری پروزه و نیز آهنگ نامناسب روند عملیات اجرایی سد گلال راهکارهایی بمنظور افزایش راندمان عملیات اجرایی و باز گشایی جبهات کاری کارگاه ارائه نمودند لازم به ذکر است که پروزه سد مخزنی گلال با حجم مخزنی 19 میلیون متر مکعب با هدف تامین آب مورد نیاز صنایع پتروشیمی و پالایش گاز ایلام، به میزان 12.8میلیون متر مکعب در سال ، از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در دست اجرا می باشد طرح مذکور دارای پیشرفت 76 درصدی بوده و تاکنون بالغ بر 710میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

منبع خبر: http://ilrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=671

دیدگاه کاربران