برگزاری نود و چهارمین جلسه شورای راهبری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی

نود و چهارمین جلسه شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی روز چهارشنبه دوم خرداد ماه به ریاست مهندس محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.  

در این جلسه ابتدا مهندس جهانگیر حبیبی توضیحاتی را در خصوص دستور جلسه که موضوع برداشت مازاد بر پروانه بهره برداری از چاه های کشاورزبرقی بود ارائه کرد. در ادامه اعضای جلسه به بیان دیدگاه های خود پرداختند و در پایان جمعبندی لازم توسط مهندس حاج رسولی ها بعمل آمد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران