برگزاری نود و ششمین جلسه شورای راهبری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی

نود وششمین جلسه شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی روز چهارشنبه 23خرداد ماه به ریاست مهندس محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.  

در این جلسه ابتدا مهندس جهانگیر حبیبی توضیحاتی را در خصوص دستور جلسه  ارائه کرد. در ادامه اعضای جلسه به بیان دیدگاه های خود پرداختند و در پایان جمعبندی لازم توسط مهندس حاج رسولی ها بعمل آمد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران