نام گروه:طرح ها و مناقصات

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
14 احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان نیکشهر از محل اعتبارات استانی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان 476

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/14

بازدید:476

12/93 خرید 516 مترانواع لوله فولادی به اقطار 1400 و 600 و 200 م م وضخامتهای 13 و 5/8 و 2/4م م مورد نیاز طرح شبکه گرمی چای مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 4094

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/14

بازدید:4094

330/4902 دو دستگاه شیر کروی فولادی با PN 2.5B DN 1400mm مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای اصفهان 4121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/14

بازدید:4121

۲۹۰۵/۹۳ تعمیرات اماکن وابسته به سازمان آب و برق خوزستان مناقصه یك مرحله‌ای سازمان آب و برق خوزستان 459

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/14

بازدید:459

3 خدمات نگهبانی مزایده یك مرحله‌ای آب منطقه ای قم 4364

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/14

بازدید:4364