پرسش های متداول
سوال: شرایط اخذ مجوز لایروبی چیست ؟
پاسخ:

هرگاه عمق چاهی بر اثر رسوب ماسه کاهش یابد با عنایت به درخواست متقاضیان به امورهای آب و ارائه گزارش کارشناس، مجوز لایروبی صادر می شود 

  تعداد بازدید:317