پرسش های متداول
سوال: برای امریه چگونه می توان اقدام نمود؟
پاسخ:

درخواست امریه به شرکت ارسال می شود. امور کارکنان شرکت با وزارت نیرو مکاتبه نموده و پس از اخذ مجوز از فرماندهی کل قوا و پس از طی دوره آموزش نظامی ، به شرکت جهت انجام خدمت معرفی می گردند.

  تعداد بازدید:410